Program Operacyjny Polska Wschodnia POPW.00.00.00, Oś priorytetowa: POPW.01.00.00 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie: POPW.01.05.00 Dotacje na kapitał obrotowy

 

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Synerte Sp. z o.o.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu ogółem: 383 338,02

Wartość Funduszy Europejskich: 383 338,02

Beneficjent: Synerte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością