Montaż elektryczny urządzeń

Do naszych usług zalicza się montaż elektryczny urządzeń, instalacji elektrycznych oraz modernizacja urządzeń elektrycznych systemów AKPiA w oparciu o projekt powierzony lub własny. Instalacja obejmuje montaż tras kablowych, ułożenie i podłączenie przewodów zasilających i sterujących, ułożenie i podłączenie przewodów sieci Profibus / Profinet, Ethernet, posadowienie i podłączenie szaf sterowniczych, rozdzielaczowych oraz urządzeń towarzyszących. Po zakończeniu prac instalacyjnych wykonywane są pomiary rezystancji uziemienia oraz pomiary kontrolne sieci.

Fachowe wsparcie

Zapewniamy fachową pomoc w zakresie:

  • montażu aparatury elektrycznej i elektronicznej w układach i urządzeniach elektrycznych oraz wykonywanie połączeń lutowanych, zaciskanych i rozłącznych,
  • wymiany podzespołów elektrycznych w wybranych maszynach i urządzeniach elektrycznych,
  • oględzin, konserwacji oraz badaniach kontrolnych maszyn i urządzeń elektrycznych, a także wykrywanie usterek.