Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest SYNERTE Sp. z o.o.  z siedzibą  w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, KRS 0000365250.

I. Podstawa zakres i cel przetwarzania danych osobowych

  1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email na podstawie zawartej z Państwem umowy ponieważ są one niezbędne w celu jej wykonania. Dodatkowo, w przypadku wystawienia faktury Vat przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
  2. Przetwarzamy również Państwa dane zwykłe określone powyżej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania ewentualnych sporów dotyczących świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia roszczeń.
  3. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz adresu email bądź nr tel. w zależności od formy kontaktu jaki Państwo zdecydowali się wybrać. Dane te są przetwarzane w celach kontaktowych dotyczących udzielenia informacji na zadane przez Państwa pytania.

II. Odbiorcy danych osobowych

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy księgowe, pocztowe, kancelarie prawne, firmy hostingowe oraz nasi podwykonawcy.
  2. Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

III. Czas przetwarzania danych osobowych

  1. Państwa dane osobowe podane w związku z umową będą przechowywane przez okres do 6  lat od dnia zakończenia umowy albo do czasu wygaśnięcia Państwa roszczeń.

IV Prawa osoby której dane dotyczą

  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować na adres email biuro@synerte.eu
  2. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V Konsekwencje niepodania danych

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych zwykłych jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych umowa niestety nie będzie mogła zostać zawarta.