Aktualne oferty pracy

Fitter of equipment and steel constructions

Main tasks and duties:
• participation in the process of installation of mechanical equipment at the customer site
• negotiating with the client about the scope of work
• handling of equipment used in the assembly process in… więcej

Monter Geräte und Stahlkonstruktionen

Wichtigsten Aufgaben und Verantwortlichkeiten:
- Teilnahme bei der Montage von mechanischen Komponenten vor Ort Geräte
- Vereinbarungen mit dem Kunden über den Umfang der Arbeit
- Hardware-Unterstützung und Geräte in den… więcej

Monter urządzeń i konstrukcji stalowych

Główne zadania i obowiązki:
• udział w procesie montażu elementów mechanicznych urządzeń na miejscu u klienta
• prowadzenie uzgodnień z klientem dotyczących zakresu prac
• obsługa sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w procesie… więcej

Kierownik montażu instalacji przemysłowych z znajomością j. obcego

Główne zadania i obowiązki:
•nadzór nad realizacją montażu instalacji przemysłowych
•kontrola i dbałość o zgodność dokumentacji technicznej
•nadzór i kontrola nad harmonogramem realizacji prac
•prowadzenie uzgodnień z… więcej

Brygadzista/ mistrz montażu z znajomością j.obcego

Główne zadania i obowiązki:
•nadzór nad procesem montażu urządzeń mechanicznych lub montażu AKPiA zgodnie z projektem i harmonogramem
•kierowanie pracownikami i nadzór nad podwykonawcami zaangażowanymi do realizacji kontraktu
•… więcej

Elektromonter

Główne zadania i obowiązki:
•montaż tras kablowych i podłączanie szaf sterownicznych u klienta
•prowadzenie uzgodnień z klientem dotyczących zakresu prac
•obsługa sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w procesie montażu zgodnie z… więcej