Montaż kabin lakierniczych

Montaż mechaniczny kabin lakierniczych dla przemysłu samochodowego wraz z niezbędnym wyposażeniem. W skład instalowanego wyposażenia w przypadku lakierni automatycznych wchodzą transport technologiczny, roboty lakiernicze, odciągi, część elektryczna niezbędna do obsługi lakierni i zasilanie pneumatyczne. 

Wzrok skierowany na przyszłość…

Wszechstronność naszej firmy ma szczególne znaczenie w realizacji Państwa inwestycji. Współpracując z klientem wnosimy nasze doświadczenie oraz chęć poznania i zrozumienia jego potrzeb.