SYNERTE Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, PL 35-016 Rzeszów

NIP: 5372593683
REGON: 060670797
KRS: 0000365250

Biuro

   www.synerte.eu
  biuro@synerte.eu
ul. Hoffmanowej 19, PL 35-016 Rzeszów
   +48 533 600 163

Osoba Kontaktowa

  Janusz Skubel

  janusz.skubel@synerte.eu

  +48 533 912 122